کربوفن

رزین قالب گیری سرد

پخت شونده با گاز کربن دی اکسید

کربوفن رزینی قهوه ای رنگ مایل به قرمز بر پایه فنول فرمالدهید می باشد که با استفاده از گاز CO2 و بدون نیاز به حرارت پخت می گردد. این ماده به عنوان چسب در تولید ماهیچه ها و قالب های ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد. کربوفن در دسته بندی روش های ماهیچه گیری سرد می باشد.

جدول 1- نتایج تست آزمایشگاهی ماهیچه ساخته شده با ماسه های محتلف به روش دستی
گرید نوع ماسه درصد کربوفن در ماسه Flowability زمان گازدهی استحکام فشاری توضیحات
CI01 اسید شویی شده کانسار151 3% خوب 60 ثانیه 900 نیوتن پارامترهای کیفی معادل نمونه وارداتی است.
CI02 اسید شویی شده کانسار151 3% خوب 60 ثانیه 1200 نیوتن به علت درشتی ماسه سطح یکنواختی حاصل نمی شود
CI03 اسید شویی نشده تامین ماسه فیروزکوه 3% عالی 60 ثانیه 1650 نیوتن هر سه فاکتور (Flowability , گاز دهی و استحکام فشاری) بسیار خوب است
CI04 اسید شویی نشده تاوان سیلیس 4% خوب 120 ثانیه 1000 نیوتن سطح بسیار صاف و یکنواختی حاصل شد. دانه بندی ماسه بسیار ریز است که باعث دشواری نفوذ گاز به ماهیچه می شود. برای حل این مشکل نیاز به زمان گازدهی بالاتر است
مزایای چسب کربوفن